Lid worden van de Huurdersvereniging HEVO  Hengelo – Vorden.

Lid van de vereniging kunnen worden meerderjarige huurders, die de doelstelling van de vereniging onderschrijven, die met de gevestigde woningcorporatie ProWonen huurovereenkomsten hebben en woonachtig zijn binnen het werkgebied van de vereniging.

U wordt automatisch lid via ProWonen, als u een huurovereenkomst tekent, tenzij u aangeeft géén lid te willen worden.

Contributie:
Het contributiejaar loopt van 1 januari van enig jaar t/m 31 december van dat zelfde jaar. Huurders die lid zijn van de Huurdersvereniging HEVO betalen een contributie van € 0,75 per maand die gelijk met de huur wordt in-gehouden door ProWonen.