Cees Kraakman
voorzitter

voorzitter@huurdershevo.nl

Martin Westerik
secretaris

secretaris@huurdershevo.nl


Jan Hummelink
penningmeester

penningmeester@huurdershevo.nl

Henk Wanders
2e secretaris


Albert Smits
bestuurslid

Joop van de Wall
bestuurslid

Erik Kasteleijn
bestuurslid