ACTUEEL

Extra locaties voor woningbouw in Bronckhorst...
Honderden nieuwe huizen in vijf dorpen in Bronckhorst…  bron: de Gelderlander

De cijfers en het verhaal van de Achterhoekse woningmarkt

Woensdagavond 15 september 2021 heeft Conferentie Wonen in de Achterhoek plaatsgevonden in de DRU.
Wij hebben als vertegenwoordiger van huurdersvereniging HEVO onze bijdrage hier aan geleverd.

Tijdens de conferentie zijn met behulp van deze factsheets duidingsgesprekken gevoerd:   lees meer…

Hevo plannen 2022  Lees meer…

Jongeren krijgen voorrang op huurwoning      lees meer…

Woningnood ook in de Achterhoek !  lees meer…

                                      

Groot onderhoud 2019 – 2020

Molenplan   en  Plan Boonk fase 2