Welkom op de website van huurdersvereniging  HEVO.

Huurdersvereniging Hevo is de belangenvereniging van, voor en door de inwoners van Hengelo en Vorden die hun woonruimte huren bij ProWonen.

Deze belangen worden behartigd door een bestuur, gekozen uit haar leden.

Zij werkt volledig autonoom.
Wel wordt er veelvuldig overleg gevoerd met andere huurdersverenigingen van ProWonen die te maken hebben met dezelfde problematiek.

Vanwege het coronavirus wordt de jaarlijkse ledenvergadering verplaatst

naar een nog nader  te bepalen datum, we houden u op de hoogte.

Ook uw verhuurder ProWonen neemt haar maatregelen om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen bij elkaar komen.
Klik hier om te lezen welke Coronamaatregelen ProWonen handhaafd en wat dit betekent.